xff.cz - mapa webu - novinky

Generátor parserů pro JavaScript

Občas se hodí vytvořit si specializovaný jazyk (DSL) pro popis nějakého problému či procesu. Sice je tato potřeba v dynamických jazycích jako je JavaScript menší, než např. v jazyce C, ale i tak se to může občas hodit.

Problém tvorby DSL pro JS je v nepohodlnos­ti použití generátorů parserů. Je třeba se nejprve naučit jazyk pro zápis definice lexeru, pak parseru a kód parseru je třeba předem vygenerovat a začlenit do aplikace. Navíc vzniká závislost na nástrojích třetích stran.

Jak to tedy zjednodušit? Co není potřeba:

Myšlenka je maximálně využít vlastností JavaScriptu a nesnažit se vymýšlet věci navíc.

Princip fungování

Parsovací funkce je rozdělená na dvě části. Ta první, lexikální analýza, rozdělí vstupní řetězec na lexikální jednotky – tokeny. Ta druhá na základě seznamu syntaktických pravidel jazyka zpracuje pole tokenů vrácených první funkcí a pokusí se najít ve vstupu strukturu popsanou pravidly syntaxe.

Předpokládám, že již máte zkušenosti s tvorbou podobných parserů, naříklad za pomoci nástrojů typu lemon.

Příklad použití

Například parser pro výpočet matematických výrazů by vypadal takto:

var calc = parser([{
    match: /\s+/
}, {
    literals: ['(', ')', '+', '-', '/', '*']
}, {
    name: 'Int',
    match: /\d+/
}, {
    name: 'Id',
    match: /[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/
}], {
    primary: [{
        match: ['Id'],
        action: function(r) {
            return r[0];
        }
    }, {
        match: ['Int'],
        action: function(r) {
            return Number(r[0]);
        }
    }, {
        match: ['(', 'expr', ')'],
        action: function(r) {
            return r[1];
        }
    }],
    expr_mult: [{
        match: ['primary', '*', 'expr_mult'],
        action: function(r) {
            return r[0] * r[2];
        }
    }, {
        match: ['primary', '/', 'expr_mult'],
        action: function(r) {
            return r[0] / r[2];
        }
    }, {
        match: ['primary'],
        action: function(r) {
            return r[0];
        }
    }],
    expr_add: [{
        match: ['expr_mult', '+', 'expr_add'],
        action: function(r) {
            return r[0] + r[2];
        }
    }, {
        match: ['expr_mult', '-', 'expr_add'],
        action: function(r) {
            return r[0] - r[2];
        }
    }, {
        match: ['expr_mult'],
        action: function(r) {
            return r[0];
        }
    }],
    expr: [{
        match: ['expr_add'],
        action: function(r) {
            return r[0];
        }
    }],
    start: [{
        match: ['expr'],
        action: function(r) {
            return r[0];
        }
    }]
});

Zdrojový kód samotného generátoru parserů

function parser(termsDef, nonTermsDef) {
    var re = new RegExp(termsDef.map(function(d) {
        if (d.literals) {
            return '(' + d.literals.map(function(l) {
                return l.replace(/[|()\[\]{}.+*?^$\\\/-]/g, "\\$&");
            }).join('|') + ')';
        } else if (d.match) {
            return '(' + d.match.source + ')';
        } else {
            throw new Error('Missing match or literals in token definition');
        }
    }).join('|') + '|[^]', 'g');

    function lex(input) {
        var tokens = [], m, pos = 0, i, found, d;

        re.lastIndex = 0;
        while ((m = re.exec(input)) !== null) {
            found = false;
            for (i = 1; i <= termsDef.length; i++) {
                d = termsDef[i - 1];
                if (typeof m[i] != 'undefined') {
                    if (d.name) {
                        tokens.push([d.name, m[i], pos]);
                    } else if (d.literals) {
                        tokens.push([m[i], m[i], pos]);
                    }

                    found = true;
                    break;
                }
            }

            if (!found) {
                throw new Error('Unknown token detected at offset ' +
                    pos + ': ' + input.substr(pos, 1));
            }

            pos = re.lastIndex;
        }

        tokens.push(['EOF', 'EOF', input.length]);

        return tokens;
    }

    return function(input) {
        var tokens = lex(input);
        var lastTried = -1, lastExpected;

        function eatNonTerminal(pos, nt) {
            var defs = nonTermsDef[nt], i, j, match, def, capture, prevCapture, res;

            if (pos > lastTried) {
                lastTried = pos;
                lastExpected = nt;
            }

            for (i = 0; i < defs.length; i++) {
                def = defs[i];
                prevCapture = capture;
                capture = [];
                capture.pos = pos;
                capture.size = 0;
                capture.def = def;
                capture.name = nt;

                for (j = 0; j < def.match.length; j++) {
                    match = def.match[j];

                    if (nonTermsDef[match]) {
                        if (prevCapture && prevCapture[j] &&
                            prevCapture[j].name == match) {
                            res = prevCapture[j];
                        } else {
                            res = eatNonTerminal(pos +
                                capture.size, match);
                        }

                        if (res) {
                            capture.push(res);
                            capture.size += res.size;
                        } else {
                            break;
                        }
                    } else {
                        if (tokens[pos + capture.size] &&
                            match == tokens[pos + capture.size][0]) {
                            capture.push(tokens[pos + capture.size]);
                            capture.size++;
                        } else {
                            break;
                        }
                    }
                }

                if (capture.length == def.match.length) {
                    return capture;
                }
            }
        }

        function invokeAction(capture) {
            var i, res = [];

            for (i = 0; i < capture.length; i++) {
                res.push(capture[i].def ? invokeAction(capture[i]) : capture[i][1]);
            }

            return capture.def.action(res);
        }

        var captureStart = eatNonTerminal(0, 'start');

        if (!captureStart || captureStart.size < tokens.length - 1) {
            var expectations = nonTermsDef[lastExpected].map(nt => '"' +
                (nt.match[0] || '') + '"').reduce(function(l, name) {
                return l.indexOf(name) >= 0 ? l : l.concat([name]);
            }, []);

            throw new Error('Parsing failed near offset ' + tokens[lastTried][2] +
                ', expecting ' + expectations.join(' or ') + ', got: "' +
                input.substr(tokens[lastTried][2], 50) + '"');
        }

        return invokeAction(captureStart);
    };
}

Licence AGPL v3

Copyright © 2017 xff.cz authors <=@xff.cz>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABI­LITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Affero General Public License for more details.

Click here for the complete Affero GPL license text.

Historie změn

15.7.2018 18:17První sestavení webu