xff.cz - mapa webu - novinky

Velké uzavřené online platformy

Na jedné straně se platformy jako Google a Facebook, snaží tvářit benevolentně, na té druhé jsou to neprůhledné firmy dělající za oponou bůhví co a ještě víc. Pro mě za mě můžou stavět roboty, kterými nám budou nakonec vládnout. :)

Čím větší jsou, čím neprůhledněj­ší, čím automatizo­vanější, tím menší má uživatel možnost se čehokoliv domoci v případě problémů. Neexistuje žádná podpora. V případě problémů, maximum v co můžete doufat je konverzace s kecacím robotem.

Uživatel je ve velké nevýhodě, firma si může kdykoliv diktovat další a další podmínky, aby službu mohl i nadále používat. Fotka obličeje, video s kecama, scan občanky, telefonní číslo, cokoliv. Službu může firma jednostranně kdykoliv zrušit bez nutnosti cokoliv vysvětlovat či vracet data, která uživatel firmě během používání služby poskytl.

Naopak si data může ponechat a nadále využívat k čemu chce. Uživatel může ztratit kontakt s dalšími uživateli služby, pokud si nevybudoval alternativní způsoby komunikace. Někdy to může vést i ke ztrátě obživy, pokud ve svém podnikání na platformu uživatel příliš spoléhal. A je celkem jedno zda byl platící zákazník, nebo konzument reklamy. Zhruba to samé může čekat v obou případech.

Proč se něčemu takovému vystavovat dobrovolně, když existují alternativy.

Otevřené protokoly a formáty

Oproti uzavřeným platformám stojí otevřené a standardizo­vané protokoly a formáty, které umožňují interakci uživatelů internetu, aniž by byli závislí na jedné firmě. Kdokoliv může produkovat a konzumovat obsah či komunikovat libovolným způsobem a nebýt vystaven zvůli jedné obří společnosti.

Původní myšlenka internetu bylo propojení počítačů a tím i lidí za pomocí společných (standardi­zovaných) protokolů a formátů. Nikomu nemělo být diktováno jak má používat svůj počítač, či svoji síť, pouze co má udělat, aby se mohl domluvit s ostatními počítači a sítěmi. Tím byla zaručena i robustnost internetu. Každý si může dělat věci po svém, takže když někdo udělá chybu, nebo se někdo vypaří – ať už krachem, nebo v jaderném výbuchu – nebudou tím ovlivněni všichni.

Na tomto principu funguje i množství aplikačních protokolů. E-mail (SMTP, IMAP, POP), DNS, Jabber, IRC, HTTP, RSS, Bitcoin, SSH, … Tyto protokoly umožňují komukoliv být jak konzumentem, tak poskytovatelem služby a zároveň být propojeni s ostatními. Každý má plnou kontrolu nad svým písečkem a nikdo nemá kontrolu nad tím cizím či dokonce nad vším.

Web se bohužel centralizoval do několika masivních uzavřených platforem, do kterých nikdo nevidí co dělají. Tyto platformy těží z principů internetu, mají díky nim dosah k obrovskému množství uživatelů. Na druhou stranu uživatelé jsou lapeni a uzavřenou platformou a výhod plynoucích z principů internetu využívají nesrovnatelně méně, než by mohli. A často ani neví jakou cenu platí, dokud se nesetkají s problémem a pak už je pozdě.

Co lze dělat

Technicky naklonění či jinak zvídaví uživatelé internetu mají možnost se něco naučit, získat větší moc nad svým online životem a zároveň podpořit původní myšlenky internetu, tím že se budou pídit po tom jak to celé funguje a zkoušet si být nejen konzumentem, ale i poskytova­telem služeb.

Možností je mnohem víc než v minulosti a jsou levnější, lépe zdokumentované a obecně dostupnější.

Dnes je možné si pořídit virtuální privátní stroj + veřejnou IP adresu za 30Kč/měsíc, doménu za 10Kč/měsíc a to je kromě vašeho přístupu k internetu vše, co potřebujete platit, aby jste mohli provozovat prakticky libovolnou službu.

Pokud chcete maximální kontrolu, tak není problém si místo VPS koupit absolutně tichý 2W jednodeskový počítač za 500 Kč, lepší uSD paměťovou kartu za pár stovek.

Víc platit netřeba. Zbytek je jen čas, který věnujete poznávání.

Pokud technicky naklonění nejste, ale i tak se vám nelíbí současná situace, můžete podpořit otevřenější internet pečlivější volbou služeb, které používáte či podporujete. Do svého rozhodování můžete začlenit i kritéria jako jsou otevřenost služby, zda má služba rozumný systém exportu dat v nějakém strojově snadno zpracovatelném formátu, zda se vás nesnaží manipulovat či šmírovat, zda má jednoduché podmínky použití, zda není až příliš velká, zda používá oteřené protokoly a umožňuje nezávislou implementaci a hosting, atd.

Další zajímavé texty / zdroje

Historie změn

15.7.2018 18:17První sestavení webu