xff.cz - mapa webu - novinky

Dlaždicový správce oken i3

Většina populárních uživatelských rozhraní na desktopu využívá koncept překrývajících se plovoucích oken. Práce s takovým desktopovým prostředím je intuitivní, používá-li člověk myš.

Prakticky ale takový systém příliš výhod nemá. Když se jedno okno překrývá s jiným i jen částečně, tak to překrývané je mnohdy již nepoužitelné. Část informace je skryta a na uživateli pak je, aby okna nějak pečlivě organizoval. Chytit okno za hranu či roh vyžaduje přesné pohyby myší a je tedy zdlouhavější, než by muselo být. Nová okna se objevují na nesmyslných místech. Mnohdy si aplikace pamatuje, kde bylo její okno při posledním ukončení a zobrazí ho na stejném místě, které však již v nové situaci na ploše nedává smysl. Když už si uživatel pečlivě rozmístí okna na obrazovce a chce přidat další okno, je to spousta práce. Stejný problém nastává, když okno zavře.

Všechny organizační činnosti vyžadují interakci s myší. Desktopové prostředí je nuceno používat vyšší hlavičky oken, jen aby bylo snazší s nimi manipulovat a tím plýtvá s cenným vertikálním prostorem.

Jednoduše to není tak efektivní, jak by mohlo být.

Dlaždice

Alternativou jsou dlaždicoví (tiling) správci oken. Osobně používám i3, takže budu psát o tomto manažeru, ale principy jsou podobné pro všechny ostatní manažery z této kategorie.

Hlavním principem je, že o umístění oken nerozhoduje aplikace, ale manažer oken a rozmisťuje je způsobem, aby se nikdy nepřekrývala a vyplňovala vždy celou obrazovku.

Například:

Ukázka dlaždicového manažeru oken

Při otevření či zavření okna manažer oken uprví velikost stávajících oken tak, aby se nové okno vešlo na nové místo a nic se nepřekrývalo.

Uživatel dekstopové prostředí ovládá pomocí klávesových zkratek.

Některé zajímavé odlišnosti oproti běžným desktopovým rozhraním:

i3 je poměrně malý program a některá další užitečná desktopová funkcionalita v něm není zahrnuta. Pro notifikace je třeba využít specializovaný program, např. dunst. Pro interaktivní menu na spouštění aplikací a další činnosti, pro které může být menu s vyhledáváním vhodné, existuje např. program rofi.

Pro spouštění desktopového manažeru (tedy uživatelské session) lze využít např. nodm. Je to jednoduchá alternativa k programům jako jsou gdm či LightDM. Nodm umožňuje pouze automatické spuštění desktopového prostředí a automatické přihlášení předem vybraného uživatele. Nemá žádné grafické uživatelské rozhranní.

Díky „lehkosti“ celého řešení je možné jedno prostředí používat jak na na výkonné pracovní stanici s 32GB RAM, tak na malém jednodeskovém počítači bez 3D akcelerace a s 1GB RAM. Spotřeba paměti základního prostředí se pohybuje kolem 100MB RAM a i velikost instalovaných programů je malá. Přenést nastavení desktopového prostředí mezi počítači je otázka zkopírování několika souborů.

Naučit se prostředí používat vyžaduje přečíst si dokumentaci, naplánovat si klávesové zkratky a podle dokumnetace vytvořit konfigurační soubor. Zvyknout si na nový styl ovládání jde za cca 1–2 dny. Po pár týdnech, už člověk ani neví, že používá něco nového. Jen je vše mnohem pohodlnější a přehlednější.

Historie změn

15.7.2018 18:17První sestavení webu